YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 70 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 2 trang 70 SBT Lịch Sử 8

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

1. ☐ Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc đã mở đầu cho cao trào cách mạng chống đế quốc và chống phong kiến ở Châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

2. ☐ Phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới diễn ra dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.

3. ☐ Trong phong trào độc lập dân tộc ở châu Á, Trung Quốc là quốc gia có Đảng cộng sản được thành lập sớm nhất.

4. ☐ Trong những năm 1927-1937, nhân dân Trung Quốc đã tiến hành kháng chiến chống Nhật Bản xâm lược.

5. ☐ Phong trào dân tộc ở Đông Nam Á dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản có bước phát triển cao, đặc biệt là ở In-đô-nê-xi-a.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Đúng: 1, 5

Sai: 2, 3, 4

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 70 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON