YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.4 trang 69 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.4 trang 69 SBT Lịch Sử 8

Mục tiêu của phong trào Ngũ tứ là

A. Chống đế quốc và phong kiến

B. Chống phong kiến

C. Chống đế quốc

D. Chống tư sản mại bản phong kiến, đế quốc

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.4

Mục tiêu của phong trào Ngũ tứ là chống đế quốc và phong kiến.

Chọn: A

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.4 trang 69 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON