YOMEDIA

Quý tộc và tư sản châu Âu đã làm cách nào để có được tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê?

bởi Bitch Lasanga 24/03/2019

Quý tộc và tư sản châu Âu đã làm cách nào để có được tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê?

RANDOM

Câu trả lời (2)

 •  Để có được tiền vốn quý tộc và tư sản châu Âu đã ra sức cướp bóc của cải, tài nguyên của các nước thuộc địa. Đồng thời buôn bán nô lệ da đen.

  - Đối với công nhân làm thuê:

  + Họ tổ chức bắt hàng triệu người da đen ở châu Phi đen bán cho các chủ đồn điền, hầm mỏ làm công nhân.

  + Cướp đoạt ruộng đất của nông nô làm cho nông nô không có tư liệu sản xuất phải đi làm thuê thành giai cấp công nhân.

  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • Để có được tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê, các quý tộc và thương nhân châu Âu đã:

  - Ra sức cướp bóc của cải, tài nguyên của các nước thuộc địa mang về châu Âu.

  - Tổ chức bắt hàng triệu người da đen ở châu Phi đem bán cho các chủ đồn điền, hầm mỏ ở châu Âu, châu Mĩ làm công nhân.

  - Sử dụng bạo lực để cướp đoạt ruộng đất, đuổi nông nô ra khỏi lãnh địa. Những người nông nô mất ruộng đất, trở thành lao động làm thuê cho các xí nghiệp của tư sản.


   

  bởi Khưu Gia Bảo 21/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA