RANDOM

Bài tập Thảo luận 1 trang 9 SGK Lịch sử 7 Bài 3

*/ ?>

Bài tập Thảo luận 1 trang 9 SGK Lịch sử 7 Bài 3

Vì sao giai cấp tư sản đứng lên chống lại giai cấp quý tộc phong kiến?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Giai cấp tư sản mới được hình thành có thế lực về kinh tế nhưng lại không có quyền lợi về chính trị.
  • Chế độ phong kiến, giáo hội bảo thủ, lạc hậu kìm hãm sự phát triển của xã hội.
  • ⇒ Giai cấp tư sản đã đứng lên chống lại giai cấp quý tộc phong kiến, để giành lấy địa vị chính trị tương xứng với tiềm lực kinh tế của mình, cởi bỏ những rào cản của xã hội phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 1 trang 9 SGK Lịch sử 7 Bài 3 HAY thì click chia sẻ 
*/?>
AMBIENT
?>