YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.5 trang 7 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 1.5 trang 7 SBT Lịch Sử 7

Hai giai cấp mới hình thành trong xã hội phong kiến châu Âu thế kỉ XV - XVI là

A. địa chủ và nông dân.

B. lãnh chúa và nông nô.

C. tư sản và vô sản.

D. công nhân và nông dân.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.5

Hai giai cấp mới hình thành trong xã hội phong kiến châu Âu thế kỉ XV - XVI là tư sản và vô sản.

Đáp án C

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.5 trang 7 SBT Lịch Sử 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON