YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.4 trang 7 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 1.4 trang 7 SBT Lịch Sử 7

Thời kì này, quý tộc và thương nhân châu Âu giàu lên nhanh chóng là do

A. cướp bóc của cải, tài nguyên của các nước thuộc địa, buôn bán nô lệ da đen.

B . đẩy mạnh tổ chức sản xuất ở các vùng đất mới tìm được.

C. cướp ruộng đất của người nông nô.

D. mở rộng sản xuất, kinh doanh trong nước.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.4

Thời kì này, quý tộc và thương nhân châu Âu giàu lên nhanh chóng là do cướp bóc của cải, tài nguyên của các nước thuộc địa, buôn bán nô lệ da đen.

Đáp án A

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.4 trang 7 SBT Lịch Sử 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON