YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 8 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 6 trang 8 SBT Lịch Sử 7

Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hình thành như thế nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

- Quý tộc và thương nhân châu Âu bóc lột được nhiều của cải từ các nước thuộc địa, từ việc buôn bán nô lệ da đen và cướp biển. Trong nước, họ dùng bạo lực đuổi nông dân khỏi lãnh địa, chiếm đoạt ruộng đất, nông dân phải đi làm thuê.

- Do có tiền vốn và người làm thuê, quý tộc và thương nhân châu Âu đã lập các xưởng sản xuất lớn, các trang trại (ở nông thôn) mở rộng buôn bán với nước ngoài.

- Từ các hoat động trên, các giai cấp mới được hình thành ở châu Âu.

+ Thợ cả, thương nhân, thị dân giàu có, quý tộc chuyển sang kinh doanh. Họ có nhiều của cải, đại diện cho nền sản xuất mới tiến bộ, đã hợp thành giai cấp tư sản.

+ Những người lao động làm thuê không có tài sản, bị bóc lột trở thành giai cấp vô sản.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 8 SBT Lịch Sử 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON