ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 6 trang 21 SGK Lịch sử 6

Giải bài 6 tr 21 sách GK Sử lớp 6

Những thành tựu văn hóa của thời cổ đại:

- Về chữ viết, chữ số

- Về các khoa học

- Về các công trình nghệ thuật

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

Các quốc gia cổ đại phương Đông

 • Về chữ viết: Sáng tạo ra chữ tượng hình. Viết trên giấy Pa-pi-rút, trên mai rùa, đất sét ướt đem nung khô hoặc thẻ tre...
 • Về chữ số: Sáng tạo ra phép đếm đến 10, tìm ra số 0, tính ra số pi=3,16
 • Về khoa học: Có tri thức về thiên văn
 • Về các công trình nghệ thuật: Kim tự tháp (Ai Cập); thành Ba-bi-lon (Lưỡng Hà)...
 • Về lịch: Sáng tạo ra lịch âm (mỗi năm có 12 tháng, mỗi tháng có từ 28-31 ngày)

Các quốc gia cổ đại phương Tây

 • Về chữ viết :Sáng tạo ra 26 chữ mà ngày nay chúng ta vẫn dùng
 • Về lịch : Sáng tạo ra lịch dương chính xác hơn lịch âm (một năm có 365 này 6 giờ, chia thành 12 tháng)
 • Về khoa học:
  • Có một số thành tựu cơ bản về: Triết học, toán học, sử học, hóa học, vật lý học, văn học...
  • Có nhiều nhà khoa học tiêu biểu như: Ta-lét, Pi-ta-go, Ơ-cơ-lít, Ác-si-mét, Pla-tôn, Hê-rô-đốt, I-li-at...
 • Về các công trình nghệ thuật: Đền Pác-tê-nông, đấu trường Cô-li-dê, tượng thần Vệ nữ...

 

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 21 SGK Lịch sử 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1