YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4.1 trang 21 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 4.1 trang 21 SBT Lịch Sử 6

Những điểm khác nhau giữa Người tối cổ và Người tinh khôn

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.1

* Người tối cổ: 

- Cấu tạo cơ thể: Cơ thể còn nhiều lông, dáng đi hơi còng, cằm nhô về phía trước, trán bợt về phía sau, thể tích sọ não từ 850 đến 1100cm3

- Công cụ lao động: Đá được ghè đẽo thô sơ 

- Đời sổng vật chất: Hái lượm, săn bắt 

- Tổ chức xả hội: Bầy người 

* Người tinh khôn:

- Cấu tạo cơ thể: Dáng đi thẳng, nét mặt cân đối, thể tích sọ não đạt 1450cm3. Nói chung, cấu tạo cơ thể giống như người ngày nay.

- Công cụ lao động: Đá được ghè, đẽo, mài cho sắc...

- Đời sổng vật chất: Hái lượm, săn bắt, trồng trọt, chăn nuôi

- Tổ chức xả hội: Thị tộc, bộ lạc

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.1 trang 21 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON