ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 7 trang 21 SGK Lịch sử 6

Giải bài 7 tr 21 sách GK Sử lớp 6

Thử đánh giá các thành tựu văn hóa lớn của thời cổ đại.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 7

 
 
  • Những thành tựu văn hoá lớn thời cổ đại đã nói lên được tài năng và sự phát triển của trình độ trí tuệ con người. Không những để phục vụ cuộc sống của họ mà còn làm cho sự phát triển của sản xuất, khoa học công nghệ sau này.
  • Những thành tựu đó tạo ra cơ sở cho ngành khoa học, nghệ thuật ngày nay. Chúng ta còn sử dụng và phát triển cao hơn, vừa tạo ra những công trình, những kỳ quan để phục vụ cho ngày nay.
  • Những thành tựu đó đã nói lên khả năng vĩ đại của con người.

 

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 21 SGK Lịch sử 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1