ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1.5 trang 20 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 1.5 trang 20 SBT Lịch Sử 6

Thể chế chính trị điển hình ở các quốc gia cổ đại là

A. quân chủ chuyên chế cổ đại ở phương Đông và dân chủ cộng hoà ở phương Tây.

B. quân chủ chuyên chế ở phương Đông và dân chủ chủ nô ở phương Tây.

C. chuyên chế tập quyền ở phương Đông và cộng hoà ở phương Tây.

D. chuyên chế ở phương Đông và đế chế ở phương Tây.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.5

 
 

Thể chế chính trị điển hình ở các quốc gia cổ đại là quân chủ chuyên chế ở phương Đông và dân chủ chủ nô ở phương Tây.

Đáp án B

 

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.5 trang 20 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1