Lịch Sử Thế Giới Cổ Đại

 • Bài 3: Xã hội nguyên thủy

  Bài 3: Xã hội nguyên thủy
  Lịch sử loài người cho chúng ta biết những việc diễn ra trong cuộc sống con người từ khi xuất hiện đến ngày nay. Vậy nguồn gốc loài người và các mốc lớn của quá trình chuyển biến của người tối cổ thành người hiện đại đã diễn ra như thế nào? Đời sống vật chất và tổ chức xã hội ra sao? Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã? Mời các em cùng tìm hiểu bài học: Bài 3: Xã hội nguyên thủy

  10 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông

  Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông
  Khi công cụ kim loại ra đời và sản xuất phát triển thì xã hội nguyên thuỷ tan rã, xã hội có giai cấp và nhà nước ra đời. Những nhà nước đầu tiên đã được hình thành ở phương Đông, các quốc gia này đều được hình thành trên lưu vực của những con sông lớn có điều kiện thuận lợi và hình thành một loại hình xã hội riêng biệt, xã hội cổ đại phương Đông. Để tìm hiểu kỉ hơn mời các em tìm hiểu bài học: Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông  

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây

  Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây
  Sự xuất hiện của nhà nước không chỉ xảy ra ở phương Đông, nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi, mà còn xuất hiện cả ở những vùng khó khăn của phương Tây. Để tìm hiểu sự ra đời của các quốc gia phương Tây như thế nào mời các em học sinh cùng tìm hiểu bài học: Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 6: Văn hoá cổ đại

  Bài 6: Văn hoá cổ đại
  Bài học này sẽ giúp các em tìm hiểu các nền văn hóa của các quốc gia phương Tây và phương Đông, những tác phẩm nghệ thuật những phát minh của người cổ đại như thế nào. Những thành tựu đó đối với con người, xã hội chúng ta ngày nay có vai trò như thế nào. Mời tất cả các em cùng tham khảo bài: Bài 6: Văn hoá cổ đại

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 7: Ôn tập

  Bài 7: Ôn tập
  Bài Ôn tập bao gồm nội dung kiến thức cơ bản được tổng hợp từ bài 1 đến bài 6 giúp các em ôn lại kiến thức đã học, nắm vững và củng cố kiến thức để có phương pháp học tốt nhất. 

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết