YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập trang 145 SGK Lịch sử 12

Giải bài tr 145 sách GK Sử lớp 12

Lập niên biểu những thắng lợi tiêu biểu của quân dân ta trên các mặt trận quan sự, chính trị-ngoại giao, kinh tế-tài chính trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau thu-đông 1950 đến trước đông xuân 1953-1954.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Câu hỏi trang 145

Các mặt trận

Thời gian

Thắng lợi tiêu biểu

Quân sự

 Cuối 1950 đến giữa 1951

Các chiến dịch trung du và đồng bằng Bắc Bộ.
⇒ Đây là các chiến dịch tiến công có qui mô lớn, đánh vào vùng trung du và đồng bằng, tiêu diệt nhiều sinh lực địch

1951 - 1952

Chiến dịch Hòa Bình đông - xuân
 ⇒ Ta giải phóng khu vực Hòa Bình - sông Đà rộng 2000 km2 với 15 vạn dân, căn cứ du kích mở rộng từ Bắc Giang xuống Hòa Bình.

1952

Chiến dịch Tây Bắc thu- đông
⇒ Ta giải phóng 28.000 km2 với 25 vạn dân gồm Nghĩa Lộ, Sơn la (trừ Nà sản), Yên Bái, 4 huyện ở Lai Châu, hai huyện ở Yên Bái; phá âm mưu lập “xứ Thái tự trị” của địch.

1953

Chiến dịch Thượng Lào xuân hè
⇒ Giải phóng Sầm Nưa, một phần tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh Phong Xa-lì với trên 30 vạn dân. Phối hợp với chiến trường chính Bắc Bộ, từ 1951 đến 1953 ở Trung và Nam Bộ ta đã tận dụng chiến tranh du kích, tiêu hao sinh lực địch, phá hủy cơ sở kinh tế của chúng.

Chính trị - Ngoại giao

Từ ngày 11 đến 19/2/1951

Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng.

Từ ngày 3 đến 7/3/1951

Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh và Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt

 11/03/1951

Thành lập Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào, tăng cường khối đoàn kết ba nước  đấu tranh chống Pháp và can thiệp Mỹ.

Kinh tế - Tài chính

1953

Sản xuất 2,7 triệu tấn thóc, hơn  65 vạn  tấn hoa màu
sản xuất được 3.500 tấn vũ khí đạn dược, cung cấp tạm đủ thuốc men, quân trang, quân dụng.
- Chấn chỉnh thuế khóa, xây dựng nền tài chính, ngân hàng, thương nghiệp.
- Bồi dưỡng sức dân và phát động giảm tô, cải cách ruộng đất: 5 đợt giảm tô, 1 đợt cải cách ruộng đất.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập trang 145 SGK Lịch sử 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON