YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.2 trang 118 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 1.2 trang 118 SBT Lịch Sử 12

Tại sao năm 1965, Mĩ chuyển sang thực hiện chiến lược đó?

A. Chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" đã bị phá sản hoàn toàn

B. Mĩ muốn mở rộng quốc tế hóa chiến tranh Việt Nam

C. Mĩ muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh ở Việt Nam

D. Mĩ lo ngại sự ủng hộ của Trung Quốc và Liên Xô cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.2

Mĩ chuyển sang thực hiện chiến lược "chiến tranh đặc biệt" vì Chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" đã bị phá sản hoàn toàn.

Chọn A

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 118 SBT Lịch Sử 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF