YOMEDIA
NONE

Bài tập 1.13 trang 120 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 1.13 trang 120 SBT Lịch Sử 12

Thắng lợi chính trị mở đầu của quân dân miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" là

A. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập.

B. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập.

C. Quân giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.

D. Trung ương Cục miền Nam được thành lập.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.13

Ngày 6-6-1969, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập. Đó là chính phủ hợp pháp của nhân dân miền Nam. Vừa ra đời, Chính phủ cách mạng lâm thời đã được 23 nước công nhận, trong đó 21 nước đặt quan hệ ngoại giao.

Chọn B

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.13 trang 120 SBT Lịch Sử 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON