ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính điện trở tương đương của đoan mạch mắc song song?

Cho hai điện trở R1 = 15 Ω và R2 = 10Ω được mắc song song với nhau vào mạch điện có hiệu điện thế 18V.

a- Tính điện trở tương đương của đoan mạch?

b- Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở?

c- Mắc nối tiếp với R2 thêm một điện trở R3 = 5 Ω. Vẽ sơ đồ mạch điện và tính cưòng độ dòng điện qua mạch chính lúc này?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (17)

 
 
 
 • vì mắc song song với nhau cho nên Rtd=R1R2/R1+R2=6 ôm

  ta có U1=U2=Um

  =>I1=U/R1=18/15=1,2A

  =>I2=U/R2=18/10=1,8A

  c)R2 và R3 mắc nối tiếp =>Rtd=10+5=15 ôm

  dòng điện chạy trong mạch chính là

  I=U/R=18/7,5=2,4 A

    bởi phan thị thu thảo 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • làm sao để nhận bt đc đoạn mạch nối tiếp hay song song

    bởi Nguyen Ngoc 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • -Chung điểm đầu và điểm cuối thì là mắc song song.
  -Điểm cuối của A là điểm đầu của B thì A và B mắc nối tiếp.

    bởi không không 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho hai điện trở R1=10 ôm và R2=15 ôm được mắc song song vào hđt U=18V không đổi. Tính:

  a. Cđdđ qua các điện trở và qua mạch chính

  b. Công suất tiêu thụ của mạch điện

  c. Nếu mắc thêm một đèn có ghi ( 9V-27W ) nối tiếp với mạch điện chính với hai điện trở trên thì đèn có sáng bình thường không? Vì sao?

    bởi Naru to 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Rtd=6 ôm , I=3A , I1=1.8 A , I2=1.2A

  b)Pmach dien=54W

    bởi Trần Đăng Thành 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho mạch điện gồm hai điện trở R1=10 ôm và R2=15 ôm mắc nối tiếp. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch không đổi U=12V

  a. Tính số chỉ của vôn kế và ampe kế

  b. Nếu số chỉ của vôn kế là 10V thì ampe kế chỉ bao nhiêu? hđt của nguồn điện là bao nhiêu?

  c. Mắc thêm điện trở R3=15 ôm song song với R2 thì số chỉ của các dụng cụ đo là bao nhiêu?

    bởi Lê Bảo An 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • hix ko mạch thì lm bang niem tin ak

    bởi Ngô Đặng Ngân 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cho đoạn mạch gồm hai điện trở R1=20 ôm và R2= 30 ôm mắc nối tiếp. cđdđ qua mỗi điện trở là 3,2 ôm. tính:

  a. điện trở tương đương của đoạn mạch

  b. hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở và của đoạn mạch

  c. công suất tiêu thụ của mỗi điện trở và của đoạn mạch

    bởi Nguyễn Vân 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a.điện trở tương đương của đoạn mạch là

  Rtđ = R1 + R2 = 20 + 30 = 50 (ôm)

  b. HĐT của đoạn mạch là

  U = I. Rtđ = 50. 3,2 = 160 V

  vì R1 nt R2 nên

  \(\frac{U1}{R1}=\frac{U2}{R2}\) hay \(\frac{U1}{20}=\frac{U2}{30}=\frac{U1+U2}{20+30}=\frac{U}{50}=\frac{160}{50}=3,2\)

  => U1 = 64V , U2 = 96V

  c. công suất tiêu thụ của điện trở R1 là:

  P1 = \(I^2\).R1 = \(3,2^2\).20=204,8W

  công suất tiêu thụ của điện trở R2 là

  P2 = \(I^2\).R2 = 3,2^2 . 30 = 307,2W

  công suất tiêu thụ của toàn mạch là

  P = \(I^2.Rtđ=3,2^2.50=512W\)

    bởi Nguyễn Thảo 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • biết CĐ DĐ qua 1 bóng đèn phụ thuộc vào HĐT giữa 2 cực của bóng đèn U theo biến trở I=0,5​​\(\sqrt{U}\) mắc bóng đèn trên nối tiếp với 1 R=240Ω vào HĐT U0=160V tìm CĐ DĐ của đèn và công suất của bóng đèn

    bởi Tram Anh 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gọi cường độ dòng điện qua bóng là I suy ra hiệu điện thế hai đầu bóng đèn là: \(U_đ=(\dfrac{I}{0,5})^2=4I^2\)

  Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là: \(U_R=I.R=240.I\)

  Theo đề bài: \(U_đ+U_R=160\)

  \(\Rightarrow 4I^2+240I=160\)

  Giải pt trên ta tìm đc \(I=0,66A\)

    bởi Nguyễn Trọng Đại 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Có mạch điện bj điện  hiêu điện thế giũa A và N là U AN = 9 V; giữa M và Blaf U MB= 12V; R1= 6 ôm; R3=3R3. tính điện trở R2 và R3

   

    bởi Nguyễn Thủy 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • mạch điện như thế nào vậy bạn?

    bởi hoang thi vân anh 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho R1 = 20ôm vfa R2 = 40ôm mắc nối tiếp 
  a, Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 hiệu điện thế U, thì hiệu điện thế 2 đầu điện trở R2 là 60V. Tính cường độ dòng điện qua mạch và hiệu điện thế U 
  b, Để cường độ dòng điện giảm đi 2 lần, phải mắc nối tiếp thêm vào mạch điện 1 điện trở R3. Tính R3? 

    bởi Dương Minh Tuấn 04/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a.Cường độ dòng điện qua mạch: \(I_{mạch}=I_2=\frac{U_2}{R_2}=1,5\left(A\right)\)                                  Hiệu điện thế U:                \(U=R_{tđ}\times I_{mạch}=\left(R_1+R_2\right)\times I_{mạch}=60\times1,5=30\left(V\right)\) 

  b.\(I'=I:2=0,75\left(A\right)\)

  \(R_{tđ}=\frac{U}{I'}=\frac{60}{0,75}=80\left(\Omega\right)\)

  \(R_3=R_{tđ}-\left(R_1+R_2\right)=80-60=20\left(\Omega\right)\)

    bởi Nguyễn Yến 04/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • có 3 loại điển trở 1 ôm, 2 ôm, 3 ôm. Mắc nối tiếp 2 hoặc 3 điện trở này theo tất cả các cách có thể rồi mắc đoạn mạch tạo thành lần lượt vào 1 nguồn có hiệu điện thế nhất định U.Trong đó I các dòng điện sẽ tỉ lệ như thế nào với nhau

    bởi Thu Hang 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • có 4 cách mắc sau đó bạn viết bieeur thức I mạch chính của từng mạch sau đó lập tỉ lệ là ra

    bởi Hoàng Huy 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1