Tính hệ số công suất đoạn mạch RLC mắc nối tiếp ?

bởi Anh Nguyễn 28/02/2019

Mạch điện RLC mắc nối tiếp trong đó cuộn dây không thuần cảm còn điện trở R thay đổi được. Khi R biến thiên ta thấy có 1 giá trị làm cho PR=PR max, lúc đó U=1,5UR. Tính hệ số công suất đoạn mạch (phương pháp đại số và giãn đồ)

Câu trả lời (1)

 • Ta biết rằng R thay đổi để PR max thì: \(R=Z_{đoạn-còn-lại}\)

  \(\Rightarrow U_R=U_{rLC}\)

  Ta có giản đồ véc tơ như sau: 

  i U U U R rLC φ

  Từ giản đồ véc tơ ta có: \(\cos\varphi=\frac{\frac{U}{2}}{U_R}=\frac{1,5}{2}=0,75\)

  bởi Dương Khánh 01/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan