Tính giá trị của U khi công suất tiêu thụ của đoạn mạch u=U√2cosωt (V) bằng 400w ?

bởi Nguyễn Lệ Diễm 17/10/2018

Đặt điên áp u=U\(\sqrt{2}\)cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần nối tiếp với một biến trở R. U7nh1 với hai giá trị R1=20Ω và R2=80Ω của biến trở thí công suất tiêu thụ của đoạn mạch đều bằng 400w. Giá trị của U là

Câu trả lời (1)

 •  

  bài tập nêu trên là dạng mạch R,L,C. R biến thiên

  với 2 giá trị của R thì công xuất không đổi

  vậy với giá trị nào của R thì công xuất đạt cực đại??

  Ta có công thức Rmax = Căn ( R1 nhân R2) = căn (20*80) = 40 (ôm)

  và công thức: R_{1}+ R_{2}=\frac{2P_{max}}{P}* R_{max}

  từ đó suy ra Pmax=500

  bởi Nguyên Bảo 17/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan