Tính điện lượng qua bình theo một chiều trong thời gian 16 phút 5 giây ?

bởi Trần Phương Khanh 28/03/2019

Cho dòng điện xoay chiều i=pi cos(100pit-pi/2) (A) chạy qua bình điện phân chứa dung dịch H2SO4 với các điện cực bằng bạch kim. Tính điện lượng qua bình theo một chiều trong thời gian 16 phút 5 giây

A. 1930C                                 B. 0,02C                               C. 965C                                                     D. 867C

Câu trả lời (1)

 • Chu kỳ dòng điện: T = 0,02s.

  Thời gian điện phân: t = 965s = 48250T

  Xét trong 1 chu kỳ, giả sử trong nửa chu kỳ đầu dòng điện qua 1 chiều, thì nửa chu kỳ sau dòng điện theo chiều ngược lại.

  Như vậy, điện lượng dịch chuyển một chiều trong một chu kỳ là: \(q=\int_0^{\frac{T}{2}}idt=2\int_0^{\frac{T}{4}}idt\)

  Trong cả thời gian 965s là: \(q=48250.2.\int_0^{\frac{T}{4}}idt=48250.2.\int_0^{0,005}\pi\cos\left(100\pi t-\frac{\pi}{2}\right)dt-965C\)

  Đáp án C.

  bởi lê mai huong 28/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Nguyễn Minh Minh

  Đặt hiệu điện thế xoay chiều u=Uo cos(100pit+phi) hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm C,R và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L. Tụ điện có điện dung C thay đổi được. Ban đầu điều chỉnh C để hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch chứa R và C đạt cực đại. Sau đó, phải giảm giá trị điện dung đi ba lần thì hiệu điện thế hai đầu tụ mới đạt cực đại. Tỉ số R/ZL  của đoạn mạch xấp xỉ

  A2,8                                      B.3,2                                                C.3,6                                                    D2,4

 • Lê Minh

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi 150V vào đoạn mạch AMB gồm đoạn mạch AM chỉ chứa điện trở thuần R, đoạn mạch MB chứa tụ điện mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm thay đổi được L. Biết khi L = L2 thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB tăng 2 căn 2  lần so với khi L = L1 và dòng điện trong hai trường hợp lệch pha nhau góc π/2. Tìm hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn MB khi L = L1. Tính hệ số công suất của đoạn mạch khi L = L2

  đ/a: U MB=50V    ;   cos phi=1/3

 • Thu Hang

  Một máy phát điện xoay chiều một pha có rôto là phần cảm, điện trở thuần của máy không đáng kể, đang quay với tốc độ n vòng/phút được nối vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, L thay đổi được. Ban đầu khi L=L1 thì ZL1=Zc=R và hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là .U .Bây giờ, nếu rôto quay với tốc độ 2n vòng/phút, để hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn cảm vẫn là U thì độ tự cảm L2 bằng

  A.L1/4                                   B..3L1/4                                       C..5L1/4                                                  D.3L1/8

 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  hai đầu một đoạn mạch nối tiếp gồm một tụ điện C và một cuộn cảm thuần L được mắt vào hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha ( điện trở các cuộn dây trong máy phát không đáng kể). khi roto của máy quay với tốc độ 600 vòng/phút thì Zc=3ZL và cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là I, hỏi khi roto của máy quay đều với tốc độ 1200 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch sẽ là bao nhiêu

  A.0,5I                                B.2I                             C.8I                                       D.4I

 • An Nhiên

  Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có điện trở trong không đáng kể. Nối 2 cực máy phát với 1 cuộn dây thuần cảm đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với điện trở thuần. Khi rôto quay đều với tốc độ 3n vòng /s thì dòng điện có cường độ hiệu dụng 3 A và hệ số công suất của đoạn mạch là 0,5. Nếu rôto quay đều với tốc độ góc n vòng/s thì cường độ hiệu dụng của dòng điện là bao nhiêu ? 
  A. Căn3 A                                B. 2Căn2 A                               C. 3Căn3 A                                 D. Căn2 A

  có cách nào suy luận nhanh mọi người chỉ giúp mình với

   

 • bala bala

  một đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức điện áp và cường độ dòng điện lần lượt là:

  u=200căn6(100pit + pi/3)   V

  i=4cos(100pit) A

  tại thời điểm t, điện áp hai đầu mạch có giá trị bằng -100căn6 V và đang tăng. Tính giá trị của cường độ dòng điện sau đó 7/100 s

  mình tính ra = 0 A nhưng không có trong đáp án, không biết mình có làm sai không mong bạn giúp.

   

 • Trịnh Lan Trinh

  Đặt một điện áp xoay chiều u vào hai đầu của 1 đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Điện áp tức thời hai đầu điện trở R có biểu thức

  Ur=100cos(2pift + phi)  V. Vào một thời điểm t nào đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch và hai đầu điện trở có giá trị u=100căn3 V và Ur=50căn3 V. Xác định điện áp hiệu dụng 

  giữa hai bản tụ điện.

  đáp số 50căn6

  mình chưa hiểu rõ bài này do không có công thức áp dụng cho điện áp tức thời U và Ur. mong bạn giải kĩ giúp mình.

 • Nguyễn Tiểu Ly

  Một mạch điện AB gồm tụ C nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số w=2/(căn(LC))

  Điểm giữa C và L là M. Khi Uam =40V thì Uab có giá trị?

  đáp án: -120V

 • Nguyễn Thị An

  Một đoạn mạch không phân nhánh RLC có dòng điện sớm pha hơn điện áp ở 2 đầu đoạn mạch:

  A. Trong đoạn mạch không thể có  cuộn cảm, nhưng có tụ điện

  B. Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị khác không

  C. Nếu tăng tần số dòng điện lên 1 lượng nhỏ thì độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp giảm

  D. Nếu giảm tần số của dòng điện một lượng nhỏ thì cường độ hiệu dụng giảm

  đáp án B

  giải thích hộ mình từng ý với.

 • thuy linh

  Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện có dung kháng ZC = 200. và một cuộn dây mắc nối tiếp.

  Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch trên điện áp xoay chiều luôn có biểu thức u=120căn2cos(100pit + pi/3) V thì thấy điện áp giữa

  hai đầu cuộn đây có giá trị hiệu dụng là 120V và sớm pha hơn pi/2 so với điện áp đặt vào mạch. Công suất tiêu thụ của cuộn dây là

  đáp án: 72W