AMBIENT

Tìm L và giá trị Co để mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng?

bởi Anh Trần 17/10/2018

Đoạn mạch AB gồm điện trở R=226 ôm, cuộn dây có độ tự cảm L và C biến đổi mắc nối tiếp. hai đầu mạch có hiệu điện thế hình sin tần số 50Hz. Khi C=C1=12nguyfara và C=C2=17 thì cường độ qua điện trở có giá trị ko đổi. Tìm L và giá trị Co để mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng.?

Thanks!!

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Khi \(C = C_1\) hoặc \(C = C_2\) thì \(I_1 = I_2\)

  Suy ra \(Z_1=Z_2\)

  \(\Rightarrow Z_L-Z_{C1}=Z_{C2}-Z_L\)

  \(\Rightarrow 2Z_L=Z_{C1}+Z_{C2}\)

  \(\Rightarrow L = \dfrac{1}{2\omega^2}(\dfrac{1}{C_1}+\dfrac{1}{C_2})=...\)

  Để mạch xảy ra cộng hưởng thì: 

  \(\omega=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}\Rightarrow C= \dfrac{1}{\omega^2.L}=...\)

  bởi Trương Công Tài 17/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>