Tìm điện áp cực đại giữa 2 đầu cuộn dây biết điện áp giữa 2 đầu tụ là 2V ?

bởi Lê Bảo An 29/03/2019

Cho 1 mạch điện LC lí tưởng. Khi điện áp giữa 2 đầu tụ là 2V thì cường độ qua cuộn dây là i, khi điện áp giữa 2 đầu tụ là 4V thì cường độ dđ qua cuộn dây là i/2. Điện áp cực đại giữa 2 đầu cuộn dây là :
A.\(2\sqrt{5}\) V

B.6V

C.4V

D.\(2\sqrt{3}\) V

Câu trả lời (1)

 • Áp dụng công thức độc lập: \(\left(\frac{i}{I_0}\right)^2+\left(\frac{u}{U_0}\right)^2=1\), ta có;

  \(\left(\frac{i}{I_0}\right)^2+\left(\frac{2}{U_0}\right)^2=1\) \(\Rightarrow\left(\frac{i}{2I_0}\right)^2+\left(\frac{1}{U_0}\right)^2=\frac{1}{4}\)(1)

  \(\left(\frac{i}{2I_0}\right)^2+\left(\frac{4}{U_0}\right)^2=1\)(2)

  Lấy (2) - (1) vế với vế ta được \(\frac{15}{U_0^2}=\frac{3}{4}\)

  \(\Rightarrow U_0=2\sqrt{5}\)

  Đáp án A nhé bạn.

  bởi Nguyễn Quỳnh 29/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan