YOMEDIA
ZUNIA12

Một chất điểm dao động điều hòa có vận tốc bằng không tại hai thời điểm liên tiếp \({{t}_{1}}=2,2\,\left( s \right)\) và \({{t}_{2}}=2,9\,\left( s \right)\). Tính từ thời điểm ban đầu (\({{t}_{o}}=0\,s\)) đến thời điểm \({{t}_{2}}\) chất điểm đã đi qua vị trí cân bằng số lần là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • + Ta có, vật có vận tốc bằng 0 khi ở vị trí biên

  + Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp vật có vận tốc bằng 0 là \(\frac{T}{2}\)

  \( \Rightarrow {t_2} – {t_1} = \frac{T}{2} \Leftrightarrow 2,9 – 2,2 = \frac{T}{2} \Rightarrow T = 1,4s\)

  + Khoảng thời gian từ \({t_0} = 0s\) đến \({t_2} = 2,9s\) là:

   \(\Delta t = 2,9 – 0 = 2,9s = 2T + \frac{T}{{14}}\)

  Trong 1 chu kì vật qua VTCB 2 lần

  \( \Rightarrow \) Trong 2 chu kì vật qua VTCB 4 lần

  Trong \(\frac{T}{{14}}\) vật qua VTCB 0 lần

  \( \Rightarrow \) Trong khoảng thời gian từ \({t_0} = 0s\) đến \({t_2} = 2,9s\) vật qua VTCB 4 lần

    bởi Tường Vi 10/05/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON