YOMEDIA
NONE

Mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây có điện trở trong r < |ZL - ZC|. Khi R thay đổi thì giá trị R là bao nhiêu để công suất trong mạch đạt cực đại? (Không có hiện tương cộng hưởng xảy ra).

 A. \(R=r+\left | Z_L-Z_C \right |\)

 B. \(R=r-\left | Z_L-Z_C \right |\)

 C. \(R=\left | Z_L-Z_C \right |-r\)

 D. \(Z_L=Z_C\)

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Thay đổi \(R\Rightarrow R_b +r\) thay đổi

  \(\Rightarrow (P_{mach})_{max}\Rightarrow R_b=\left | Z_L-Z_C \right |\)

  \(\Rightarrow R=\left | Z_L-Z_C \right |-r\)

  ⇒ Chọn C

    bởi Lan Anh 27/04/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON