YOMEDIA
NONE

Khối lượng của một proton có giá trị là

A. \(9,{{1.10}^{-31}}\)C.   

B. \(6,{{1.10}^{-19}}\)C.    

C. \(-1,{{6.10}^{-19}}\)C.                 

D. \(1,{{67.10}^{-27}}kg.\)

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

  • Electron có điện tích là \(-1,{{6.10}^{-19}}C\) và khối lượng \(9,{{1.10}^{-31}}kg.\)

    Proton có điện tích là \(+1,{{6.10}^{-19}}C\) và khối lượng \(1,{{67.10}^{-27}}kg.\)

    Chọn D. 

      bởi Hương Lan 03/06/2021
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON