YOMEDIA
ZUNIA12

Biết phản ứng nhiệt hạch \(_{1}^{2}\textrm{D} + _{1}^{2}\textrm{D} \rightarrow _{2}^{3}\textrm{He} + n\) tỏa ra một năng lượng bằng Q = 3,25 MeV. Độ hụt khối của \(_{1}^{2}\textrm{D}\) là ∆mD = 0,0024u. Năng lượng liên kết của hạt nhân \(_{2}^{3}\textrm{He}\) là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • Có Q = (∆mHe – 2∆mD).c2

    Có ∆mD = 0,0024u => ∆mHe = 8,3.10-8 u

    => ∆EHe = 7,7212 MeV

      bởi Lê Chí Thiện 11/03/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF