YOMEDIA
NONE

Ban đầu có 5 gam chất phóng xạ radon với chu kì bán rã 3,8 ngày, số nguyên tử radon \(_{86}^{222}Rn\) còn lại sau 9,5 ngày là

A. 23,9.1021.               B. 2,39.1021.   

C. 3.29.1021.               D. 32,9.1021

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

  •  

    \(N = {N_0}{e^{ - \frac{{\ln 2}}{T}t}} = \frac{{{m_0}}}{A}{N_A}{e^{ - \frac{{\ln 2}}{T}t}} = \frac{5}{{222}}.6,{02.10^{23}}.{e^{ - \frac{{\ln 2}}{{3,8}}.9,5}} \approx 2,{39.10^{21}}\)

     Chọn B.

      bởi Thành Tính 28/05/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON