YOMEDIA
ZUNIA12

Một con lắc lò xo vật nhỏ khối lượng m = 100g đang dao động điều hòa theo phương ngang, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng. Từ thời điểm \({{t}_{1}}=0\) đến \({{t}_{2}}=\frac{\pi }{48}s\), động năng của con lắc tăng từ 0,096J đến giá trị cực đại rồi giảm về 0,064J. Ở thời điểm t2 thế năng của con lắc bằng 0,064J. Động năng của vật tại li độ x = 4cm là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • \(\text{W}={{\text{W}}_{}}\text{+}{{\text{W}}_{t}}\text{=0,128J}\Rightarrow {{\text{W}}_{0}}=3{{W}_{t0}}\Rightarrow {{x}_{0}}=\pm \frac{A}{2};{{\text{W}}_{}}={{\text{W}}_{t}}\Rightarrow x=\pm \frac{A}{\sqrt{2}};\sin \alpha =\frac{{{x}_{0}}}{A}=\frac{1}{2}\Rightarrow \alpha =\frac{\pi }{6}\)

    \(\sin \beta =\frac{\left| x \right|}{A}=\frac{1}{\sqrt{2}}\Rightarrow \beta =\frac{\pi }{4}\Rightarrow \Delta \varphi =\alpha +\beta =\frac{5\pi }{12}\Rightarrow \omega =\frac{\Delta \varphi }{\Delta t}=20rad/s\Rightarrow A=\sqrt{\frac{2W}{m{{\omega }^{2}}}}=0,08m\)

    \({{\text{W}}_{}}=\frac{1}{2}m{{\omega }^{2}}\left( {{A}^{2}}-{{x}^{2}} \right)=0,096J\)

      bởi Nguyễn Hiền 21/04/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF