ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính tam giác vuông ABC, có AB = 12cm, BC = 7cm

Bài 1 cho tam giác ABC vuông tại C , AB = 12 cm, BC = 7 cm. Hãy tính tam giác vuông ABC

Bài 2 Cho tam giác ABC vuông tại A, sin B =0,4. Tính tỉ số lượng giác của góc C

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • bài 2

  ta có cosC =sinB=2/5 (vì ABC v tại A)

  ta có sin2B +cos2 B=1

  <=> cosB=\(\sqrt{1-sin^2B}\)=\(\sqrt{1-\left(\dfrac{2}{5}\right)^2}\)=\(\dfrac{\sqrt{21}}{5}\)

  ta có sinC= cosB=\(\dfrac{\sqrt{21}}{5}\)

  ta có cotgB=\(\dfrac{cosB}{sinB}\)=\(\dfrac{\sqrt{21}}{2}\)

  tanB thì ngược lại cotgB

  tanB=\(\dfrac{2\sqrt{21}}{21}\)

  tương tự sin và cos thì tanA=cotgB

  cotgA=tagB

    bởi nguyễn thị mỹ hoa 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1