YOMEDIA
ZUNIA12

Tính số câu trả lời đúng của bạn đố biết mỗi câu trả lời đúng được 20 điểm

Trong một cuộc thi có 50 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 20 điểm, còn trả lời sai bị trừ 15 điểm. Một học sinh được tất cả 650 điểm. Hỏi bạn đó trả lời được mấy câu đúng?

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Gọi só câu hỏi đúng là a ; số câu hỏi sai là b

  Ta có

  \(\begin{cases}a+b=50\\20a-15b=650\end{cases}\)

  \(\Leftrightarrow\begin{cases}a=50-b\left(1\right)\\20a-15b=650\left(2\right)\end{cases}\)

  Thế (1) váo (2) ta có

  \(20\left(50-b\right)-15b=650\)

  \(\Leftrightarrow1000-20b-15b=650\)

  \(\Leftrightarrow-35b=650-1000\)

  \(\Leftrightarrow35b=350\)

  \(\Rightarrow\begin{cases}b=10\\a=40\end{cases}\)

  Vậy bạn đó trả lời đúng 40 câu và sai 10 câu

    bởi Nguyễn Duy Tân 15/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON