AMBIENT

Tìm x thuộc Z để M=(căn x+1)/(căn x+3) nguyên dương

bởi Bình Nguyen 06/04/2019

Tìm x \(\in\) z để M = \(\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+3}\)nguyên dương

giúp mk nha

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • \(M=\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+3}=\dfrac{\sqrt{x}+3-2}{\sqrt{x}+3}=\dfrac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}+3}-\dfrac{2}{\sqrt{x}+3}=1-\dfrac{2}{\sqrt{x}+3}\)Để \(M\in Z^+\) thì: \(2⋮\sqrt{x}+3\)\(\dfrac{2}{\sqrt{x}+3}< 1\)

    \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}\sqrt{x}+3=2\\\sqrt{x}+3=-2\\\sqrt{x}+3=1\\\sqrt{x}+3=-1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}\sqrt{x}=-1\\\sqrt{x}=-5\\\sqrt{x}=-2\\\sqrt{x}=-4\end{matrix}\right.\left(loại\right)\)

    Vậy \(x\in\varnothing\)

    bởi Lê Thị Tuyết Mai 06/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>