AMBIENT

Tìm m để biểu thức A= x_1x_2 -x_1 -x_2 đạt giá trị nhỏ nhất

bởi Bo bo 09/01/2019

cho phương trình bậc hai ẩn x : x2-2mx+m2-m+1=0. Tìm m để biểu thức A= x1x2 -x1 -x2 đạt giá trị nhỏ nhất.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Theo hệ thức vi-ét ta có :

  \(\left\{{}\begin{matrix}x_1+x_2=2m\\x_1\times x_2=m^2-m+1\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow A=m^2-m+1-2m\)

  \(=m^2-3m+1\)

  \(=\left(m^2-3m+\dfrac{9}{4}\right)-\dfrac{5}{4}\)

  \(=\left(m-\dfrac{3}{2}\right)^2-\dfrac{5}{4}\ge-\dfrac{5}{4}\)

  Vậy GTNN của \(A=-\dfrac{5}{4}\) khi \(m=\dfrac{3}{2}\)

  bởi Diễm Huỳnh Thị 09/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>