Rút gọn căn(15-6căn6)+căn(33-12căn6)

bởi Bánh Mì 21/09/2018

bài 2 : rút gọn f, \(\sqrt{15-6\sqrt{6}}+\sqrt{33-12\sqrt{6}}\)

Câu trả lời (7)

 • \(3\sqrt{2a}-4\sqrt{8a}-\sqrt{32a}=3\sqrt{2a}-8\sqrt{2a}-4\sqrt{2a}=-9\sqrt{2a}\left(a\ge0\right)\)

  bởi Vương Hàn Tuyết 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • bài 1 : rút gọn d, \(3\sqrt{2a}-4\sqrt{8a}-\sqrt{32a}\) \(\left(a\ge0\right)\)

  bởi Lê Tấn Thanh 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • bài 1 : rút gọn c, \(2\sqrt{3x}-3\sqrt{75x}-\dfrac{2}{5}\sqrt{300x}\) \(\left(x\ge0\right)\)

  bởi Nguyễn Quang Minh Tú 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • bài 1 : rút gọn b, \(-2\sqrt{a}-\sqrt{25a}-\sqrt{64a}\) \(\left(a\ge0\right)\)

  bởi Sasu ka 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • \(\sqrt{15-6\sqrt{6}}+\sqrt{33-12\sqrt{6}}=\sqrt{\left(3-\sqrt{6}\right)^2}+\sqrt{\left(2\sqrt{6}-3\right)^2}=3-\sqrt{6}+2\sqrt{6}-3=\sqrt{6}\)

  bởi Hồng Anh Jisu 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • \(-2\sqrt{a}-\sqrt{25a}-\sqrt{64a}\left(a\ge0\right)\)

  \(=-2\sqrt{a}-5\sqrt{a}-8\sqrt{a}=-15\sqrt{a}\)

  bởi Bibi's Trang's 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • \(2\sqrt{3x}-3\sqrt{75x}-\dfrac{2}{5}\sqrt{300x}=2\sqrt{3x}-3\sqrt{25.3x}-\dfrac{2}{5}\sqrt{100.3x}=2\sqrt{3x}-3.\sqrt{25}.\sqrt{3x}-\dfrac{2}{5}.\sqrt{100}.\sqrt{3x}=2\sqrt{3x}-15\sqrt{3x}-4\sqrt{3x}=-17\sqrt{3x}\)

  (\(x\ge0\))

  bởi Hoàng Huy 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan