YOMEDIA
UREKA

Có một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 2,17 triệu đồng, kể cả thuế gia trị giá tăng (VAT) với mức 10% đối với loại hàng thứ nhất và 8% đối với loại hàng thứ hai. Nếu VAT là 9% đối với cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng 2,18 triệu đồng. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho mỗi loại hàng ?

Có một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 2,17 triệu đồng, kể cả thuế gia trị giá tăng (VAT) với mức 10% đối với loại hàng thứ nhất và 8% đối với loại hàng thứ hai. Nếu VAT là 9% đối với cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng 2,18 triệu đồng. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho mỗi loại hàng ? 

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Giả sử khi không kể thuế VAT, người đó phải trả \(x\) triệu đồng cho loại hàng thứ nhất, \(y\) triệu đồng cho loại hàng thứ hai. (điều kiện là: \(x;y > 0\))

  Khi đó, số tiền phải trả cho loại hàng thứ nhất, kể cả thuế VAT \(10\% \) là \(\left( {100 + 10\% } \right)x = 1,1x\) triệu đồng.

  Và số tiền phải trả cho loại hàng thứ hai, kể cả thuế VAT \(8\% \) là \(\left( {100 + 8\% } \right)y = 1,08y\) triệu đồng.

  Ta có phương trình \(1,1x + 1,08y = 2,17\)  

  Khi thuế  VAT là \(9\% \) cho cả hai loại hàng thì số tiền phải trả là 2,18 triệu đồng nên ta có phương trình \(1,09x + 1,09y = 2,18\) 

  Ta có hệ phương trình

  \(\left\{ \begin{array}{l}1,1x + 1,08y = 2,17\\1,09x + 1,09y = 2,18\end{array} \right. \\\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}1,1x + 1,08y = 2,17\\x + y = 2\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 2 - y\\1,1\left( {2 - y} \right) + 1,08y = 2,17\end{array} \right.\)

  \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 2 - y\\0,02y = 0,03\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}y = 1,5\\x = 0,5\end{array} \right.\,\,\left( {TM} \right)\)

  Trả lời: Vậy khi không kể thuế VAT, người đó phải trả \(0,5\) triệu đồng cho loại hàng thứ nhất, \(1,5\) triệu đồng cho loại hàng thứ hai.

    bởi Mai Linh 07/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON