RANDOM

Chứng minh với m > 0 phương trình 2mx=(m-1)x+m có nghiệm duy nhất x thoả mãn 0 < x < 1

bởi Nguyễn Bảo Linh 12/05/2019

Chứng minh rằng với m>0 phương trình 2mx=(m-1)x+m có nghiệm duy nhất x thoả mãn 0<x<1

RANDOM

Câu trả lời (2)

  • 2mx=(m-1)x+m\Leftrightarrow (2m-m+1)x=m\Leftrightarrow (m+1)x=m\Leftrightarrow x=\frac{m}{m+1}

    Ta có 0<m<m+1\Rightarrow 0<\frac{m}{m+1}<1(0<m<1) (đpcm)

    bởi Ngân Giang 21/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA