Chứng minh OI.OE=R^2 biết đường thẳng đi qua S cắt đường tròn (O;R) tại hai điểm M và N

bởi Jenifer Nguyễn 09/05/2018

cho đường tròn (O;R) và một điểm S nằm ngoài đường tròn . Kẻ các tiếp tuyến SA,SB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm ). Một đường thẳng đi qua S cắt đường tròn (O;R) tại hai điểm M và N với M nằm giữa S và N . Gọi H là giao điểm của SO và AB; I là trung điểm của MN. Hai đường thẳng OI và AB cắt nhau tại E.

a) cm IHSE nội tiếp 

b) cm: OI.OE=R2

C) Cho SO=2R và MN=Rcăn 3 . Tính S tam giác ESM theo R.

CÁC BN GIÚP MK CÂU C VS CÂU a,b VÀ PHẦN VẼ HÌNH KHỎI LÀM. HELP!!!

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan