Chứng minh HC=KE, HD=KC biết giao AM và CD là H, BM và CE là K

bởi Ah'ss Min'ss 27/03/2018

Cho nửa đường tròn đường kính AB. ĐIểm M nằm trên cung AB và điểm C thuộc OA. Trên nửa mp bờ AB chứa M, kẻ các tia Ax, By vuông góc AB. ĐƯờng thẳng đi qua M vuông góc với MC cắt Ax, By theo thứ tự tại D, E. Gọi giao AM và CD là H, BM và CE là K.

a. Cm ADMC, BEMC, CHMK nội tiếp (đã làm)

b. Chứng minh HK//AB ( đã làm)

c. Tứ giác AHKC có là hình bình hành k ( 2 trường hợp nếu C không trùng O thì không phải hbh, nếu C trùng O thì là hbh)

d. Cho HC.HD=KC.KE. Chứng minh HC=KE, HD=KC
Giúp mình phần c và d

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan