ON
YOMEDIA
VIDEO

Chứng minh căn7 là số vô tỉ

Chứng minh √7 là số vô tỉ.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Giả sử có tồn tại 1 số hữu tỉ x;y sao cho \(\left(\frac{x}{y}\right)^2=7\)  ( Với (x;y)=1 ; x;y là số nguyên )

  Ta có

  \(\frac{x^2}{y^2}=7\)

  \(\Rightarrow\frac{x^2}{7}=y^2\)

  Mà y là số nguyên

  \(\Rightarrow x^2⋮7\)

  \(\Rightarrow x^2⋮49\) ( Vì 7 là số nguyên tố )

  Mặt khác \(x^2=7y^2\)

  \(\Rightarrow7y^2⋮49\)

  \(\Rightarrow y^2⋮7\)

  => \(ƯC\left(x;y\right)=7\)

  Trái với giả thiết 

  => \(\sqrt{7}\) là số vô tỉ

    bởi Ngô Đặng Ngân 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1