ON
YOMEDIA

ask duc's Profile

ask duc

ask duc

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 79
Điểm 369
Kết bạn

Hoạt động gần đây (135)

Điểm thưởng gần đây (80)

  • ask duc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • ask duc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • ask duc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • ask duc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • ask duc: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • ask duc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • ask duc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • ask duc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • ask duc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • ask duc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1