Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng vuông góc với d?

bởi Ngọt đáng Iu 07/09/2019

Câu 1: Cho đường thẳng d. Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng vuông góc với d?

a) 1 b) 2 c) 3 d) vô số

Câu 2: Ba đường thẳng xx', yy' và zz' cắt nhau tại O. Khi đó, có bao nhiêu cặp góc đối đỉnh khác góc bẹt.

a) 2 b) 6 c) 3 d) 8

Câu trả lời (11)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan