YOMEDIA

Trần Quang Trường's Profile

Trần Quang Trường

Trần Quang Trường

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 14
Điểm 73
Kết bạn

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (18)

 • Câu 1:

  program In_ra_lai;

  uses crt;

  var a,b,TG:real;

  begin

  write(''Nhap so a = '); read(a);

  write('Nhap so b = '); read(b);

  TG:=a;

  a:=b;

  b:=TG;

  writeln('Sau khi doi gia tri thi a = ',a);

  writeln('Sau khi doi gia tri thi b = ',b);

  readln;

  end.

 • Trần Quang Trường đã kết bạn Phạm Trung Nguyên Cách đây 1 năm
 • Trần Quang Trường đã trả lời trong câu hỏi: Ôn tập Cách đây 1 năm

  a. Chiều dài là: 32 : 8 = 4(cm)

  b. Chu vi là: (8 + 4) x 2 = 24 cm

 • Trần Quang Trường đã trả lời trong câu hỏi: abcdxyzdvgs Cách đây 1 năm

  1 + a x 1 + b = (1 x 1) + (a + b)

  = a + b

 • Trần Quang Trường đã trả lời trong câu hỏi: Tìm số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 Cách đây 1 năm

  Số là bội của 3 và ước của 54 là 3

 • Trần Quang Trường đã đặt câu hỏi: Tính thành phần % Cách đây 1 năm

  Cho hơi nước qua than nóng đỏ,được hỗn hợp A gồm 3 khí là chất vô cơ X,Y,Z.Xác định X, Y,Z biết :
  X +H2O tạo ra Y va Z
  Z+ C tạo ra CO
  a.Tính thành phần % về thể tích mỗi khí X,Y ,Z trong A biết MA=15.5g
  b.Cách tách từng khí ra khỏi hỗn hợp.

 • Trần Quang Trường đã đặt câu hỏi: Tính thành phần % Cách đây 1 năm

  Cho hơi nước qua than nóng đỏ,được hỗn hợp A gồm 3 khí là chất vô cơ X,Y,Z.Xác định X, Y,Z biết :
  X +H2O tạo ra Y va Z
  Z+ C tạo ra CO
  a.Tính thành phần % về thể tích mỗi khí X,Y ,Z trong A biết MA=15.5g
  b.Cách tách từng khí ra khỏi hỗn hợp.

 • Trần Quang Trường đã trả lời trong câu hỏi: Chia động từ Cách đây 1 năm

  1: Gets - goes

  2: doesn't go

  3: am living

  4: do

  5: tell

  6: is .. doing ..?-  is playing

  7: reads - listens

  8: does.. do? - is

 • Trần Quang Trường đã trả lời trong câu hỏi: Tả ngôi trường bằng tiếng anh lớp 6 Cách đây 1 năm

  My secondary school is a place that bears all the hallmarks of my childhood memories. It is placed in the center of my district. Surrounded by a paddy-field, it enjoys lined- trees and colorful garden, which creates a wonderful view. Moreover, this school was designed with a large- scale plan. It is a 2 storied building of u shape with capacity of 1000 people and it was invested heavily in infrastructures with well- equipped classrooms. In a good environment, students are given many precious chances to discover and develop their inner talents. Besides modern facilities, this school is also well- known for enthusiastic and qualified teachers who are always dedicated and devoted themselves to teaching career. In conclusion, studied in this school for four years, it has become an indispensable part in my life.

 • Trần Quang Trường đã trả lời trong câu hỏi: không có vấn đề gì cả Cách đây 1 năm

  10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000...0 + 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000...0 = 2000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000...0

Điểm thưởng gần đây (17)

 • Trần Quang Trường: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
 • Trần Quang Trường: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Trần Quang Trường: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Trần Quang Trường: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Trần Quang Trường: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Trần Quang Trường: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Trần Quang Trường: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Trần Quang Trường: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Trần Quang Trường: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Trần Quang Trường: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)