ON
ADMICRO

nguyễn đình thái's Profile

nguyễn đình thái

nguyễn đình thái

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 40
Điểm 192
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (43)

Điểm thưởng gần đây (46)

  • nguyễn đình thái: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • nguyễn đình thái: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • nguyễn đình thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • nguyễn đình thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • nguyễn đình thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • nguyễn đình thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • nguyễn đình thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • nguyễn đình thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • nguyễn đình thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • nguyễn đình thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1