YOMEDIA

huy nguyễn ngọc's Profile

huy nguyễn ngọc

huy nguyễn ngọc

01/01/1970

Số câu hỏi 5
Số câu trả lời 199
Điểm 483
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (25)

Điểm thưởng gần đây (109)

  • huy nguyễn ngọc: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 tuần
  • huy nguyễn ngọc: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 tuần
  • huy nguyễn ngọc: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tháng
  • huy nguyễn ngọc: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tháng
  • huy nguyễn ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • huy nguyễn ngọc: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • huy nguyễn ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • huy nguyễn ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • huy nguyễn ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • huy nguyễn ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng