Tìm số bi 2 bạn lúc đâu biết nếu Nam đưa cho Hòa 4 viên thì 2 bạn bằng nhau

bởi Nguyễn Hà Nhi Hà Nhi 02/02/2019

Nam và hòa có 1 số viên bi.Nếu Nam cho hòa 4 viên thì 2 bạn bằng nhau còn nếu hòa cho nam 4 viên thì nam có số bi gấp 2 hòa.Tìm số bi 2 bạn lúc đầu?

Câu trả lời (27)

 • Nam hơn Hòa số viên bi là:

     4 x 2 = 8 (viên)

  Nếu Hòa cho Nam 4 viên bi thì lúc đó Nam hơn Hòa số viên bi là:

     8 + 4 + 4 = 16 (viên)

  Hòa có số viên bi:

     16 + 4 = 20 (viên)

  Nam có số viên bi:

     20 + 8 = 28 (viên)

          Đ/S: Hòa: 20 viên ; Nam: 28 viên

  bởi [PR] Sammer 02/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nam hơn Hòa số viên bi là: 4 x 2 = 8 (viên)

  Khi đó, số bi của Nam gấp đôi số bi của Hòa

  => Hòa có số viên bi là: 16 + 4 = 20 (viên)

  Nam có số viên bi là: 20 + 8 = 28 (viên)

  Đ/s: Nam: 28 viên

         Hòa: 20 viên

  bởi Võ Hồng Phúc 05/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nam hơn Hòa số viên bi là:

  4 x 2 = 8 (viên)

  Nếu Hòa cho Nam 4 viên bi thì lúc đó Nam hơn Hòa số viên bi là:

  8 + 4 + 4 = 16 (viên)

  Hòa có số viên bi: 16 + 4 = 20 (viên)

  Nam có số viên bi: 20 + 8 = 28 (viên)

  Đ/S: Hòa: 20 viên ; Nam: 28 viên

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hòa 20 viên

  Nam 28 viên

  bởi Đinh Nhật Minh 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • kệ nó kêu nó cho tui đi r tính

  bởi Thánh Bảo 15/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nam hơn Hòa số viên bi là: 4 x 2 = 8 (viên)

  Nếu Hòa cho Nam 4 viên bi thì lúc đó Nam hơn Hòa số viên bi là: 8 + 4 + 4 = 16 (viên)

  Hòa có số viên bi là: 16 + 4 = 20 (viên)

  Nam có số viên bi là:20 + 8 = 28 (viên)

  Đáp số: Hòa: 20 viên 

  Nam: 28 viên.

  bởi Lê Thanh Ngọc 23/04/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Nam hơn Hòa số viên bi là:4 x 2 = 8 (viên)

  Nếu Hòa cho Nam 4 viên bi thì lúc đó Nam hơn Hòa số viên bi là:8 + 4 + 4 = 16 (viên)

  Hòa có số viên bi: 16 + 4 = 20 (viên)

  Nam có số viên bi: 20 + 8 = 28 (viên)

  Đ/S: Hòa: 20 viên ; Nam: 28 viên

  bởi Nguyễn Đình Khải 04/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đáp án: Hòa : 20 viên

               Nam: 28 viên

  bởi @%$ Đạo 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • hoa 20

  nam 28

  bởi Trịnh Đức Anh 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nam hơn Hòa số viên bi là:

            4 x 2 = 8 (viên)

  Nếu Hòa cho Nam 4 viên bi thì lúc đó Nam hơn Hòa số viên bi là:

            8 + 4 + 4 = 16 (viên)

  Hòa có số viên bi:

            16 + 4 = 20 (viên)

  Nam có số viên bi:

            20 + 8 = 28 (viên)

       Đ/S: Hòa: 20 viên ; Nam: 28 viên

  bởi Phan Bao Ngoc 07/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng