Xác định tọa độ điểm D nằm trong mặt phẳng (Oyz)có cao độ âm sao cho thể tích của khối tứ diện ABCD bằng 2

bởi pham linh linh linh linh 06/04/2018

​trong không gian oxyz cho ba điểm A(2;0;trừ2) B(3;trừ1;trừ4) C(trừ2;2;0).Xác định tọa độ điểm D nằm trong mặt phẳng (oyz)có cao độ âm sao cho thể tích của khối tứ diện ABCD bằng 2 và khoảng cách từD đến mặt phẳng (oxy)bằng 1

Câu trả lời (1)

  • Đặt D(a;b;c). Do D thuộc (oyz) nên a=0. D có cao độ âm và khoảng cách từ D đến (oxy) bằng 1 nên c=-1

    => D(0;b;-1).

    thể tích Vabcd= 1/6*|[AB.AC].AD|. sau đó tìm được b.

    bởi Đỗ Lam Trường 06/04/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan