ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm A và vuông góc với 2 mp (P),(Q)

Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm A(1;1;1) đồng thời vuông góc với cả 2 mặt phẳng :

\(\left(P\right):x+2y+3z+4=0\)

\(\left(Q\right):3x+2y-z=1=0\)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Mặt phẳng (P) có vecto pháp tuyến \(\overrightarrow{p}=\left(1;2;3\right)\)

  Mặt phẳng (Q) có vecto pháp tuyến \(\overrightarrow{q}=\left(3;2-1\right)\)

  Vì \(1:2:3\ne3:2:\left(-1\right)\) nen (P) và (Q) cắt nhau.

  Do mặt phẳng (R) cần tìm có phương trình vuông  góc với cả (P) và (Q) nên (R) nhận 2 vecto \(\overrightarrow{p}\) và \(\overrightarrow{q}\) làm cặp vecto chỉ phương. 

  Vậy mặt phẳng (R) có vecto pháp tuyến \(\overrightarrow{r}\) cùng phương với vecto :

  \(\left[\overrightarrow{p};\overrightarrow{q}\right]=\left(\left|\begin{matrix}2&3\\2&-1\end{matrix}\right|;\left|\begin{matrix}3&1\\-1&3\end{matrix}\right|;\left|\begin{matrix}1&2\\3&2\end{matrix}\right|\right)\)

                \(=\left(-8;10;-4\right)=-2\left(4;-5;2\right)\)

  Do đó có thể chọn \(\overrightarrow{r}=\left(4;-5;2\right)\)

  Suy ra (R) có phương trình :

  \(4\left(x-1\right)-5\left(y-1\right)+2\left(z-1\right)=0\)

  hay \(\left(R\right):4x-5y+3z-1=0\)

    bởi Dương Đặng 11/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1