Viết phương mặt cầu (S) tâm I nằm trên đường thẳng \(\Delta\), tiếp xúc với mặt phẳng (\(\alpha\))

bởi Ha Ku 08/02/2017

Mình giải ra đáp số rồi mà không biết đúng hay sai nữa, khó quá.

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho đường thẳng (\(\Delta\)) có phương trình \(\left\{\begin{matrix} x=1+2t\\ y=-1+t\\ z=-t \end{matrix}\right.\) và mặt phẳng (\(\alpha\)) có phương trình: 2x + 2y +z - 1 = 0. Viết phương mặt cầu (S) tâm I nằm trên đường thẳng \(\Delta\), tiếp xúc với mặt phẳng (\(\alpha\)) và có bán kính bằng 2. Biết rằng tâm mặt cầu có hoành độ âm.

Câu trả lời (1)

 • \(\Leftrightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} 5t-1=6\\ 5t-1=-6 \end{matrix} \Leftrightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} t=\frac{7}{5}\\ t=-1 \end{matrix}\)
  Khi \(t=\frac{7}{5}\) tâm mặt cầu \(I=\left ( \frac{19}{5};\frac{2}{5};-\frac{7}{5} \right )\) loại 
  Khi t = -1 tâm mặt cầu I(-1;-2;1) phương trình mặt cầu: 
  \((x+1)^2+(y+2)^2+(z-1)^2=4\)

  bởi thủy tiên 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan