Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A1B1C1 có AA1=3a, BC=a, AA1 vuông góc với BC

bởi Nguyễn Thảo 12/07/2017

1. Cho hình lăng trụ ABC.A1B1C1 có AA1=3a, BC=a, AA1 vuông góc với BC, khoảng cách giữa hai đường thẳng AA1 và B1C bằng 2a vs a>0. Tính thể tích khối lăng trụ.

2. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có AC =a, BC =2a, góc ACB =120độ và đường thẳng A'C tạo với mp (ABB'A') góc 30độ. Tính thể tích lăng trụ đã cho và khoảng cách giữa 2 đường thẳng A'B, CC' theo a.

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan