Tính OM' biết M' là điểm đối xứng với M qua delta:x/3=(y+7)/5=(z-2)/2

bởi nguyễn nam 04/05/2018
  1. trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng đenta X\3=y+7\5=z-2\2 và điểm M(2,-1,3) gọi M' là điểm đối xứng với M qua ddesenta ,tính OM'

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan