Tính diện tích S của hình phẳng (H) được giới hạn bởi các đường y=x^2-2x+2

bởi Nguyễn Ngọc Phương Thanh 10/02/2019

tính diện tích S của hình phẳng (H) được giới hạn bởi các đường y=x^{2}-2x+2(P) và các tiếp tuyến của (P) qua điểm A(2;-2)

Câu trả lời (2)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

Được đề xuất cho bạn