Tính AM biết tam giác ABC có A(2;0;0) B(0;3;1) C(-3;6;4)

bởi Trần duy Khang 31/10/2017

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho tam giác ABC có A(2;0;0) B(0;3;1) C(-3;6;4). Gọi M là điểm trên BC sao cho MC=2MB. Độ dài AM là

Câu trả lời (1)

 • Gọi M(x;y;z) ta có: \(\overrightarrow {MC}  = 2\overrightarrow {MB} \)

  Suy ra: \(\left( { - 3 - x;6 - y;4 - z} \right) = 2\left( {x - 0;y - 3;z - 1} \right)\)

  \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} - 3 - x = 2x\\6 - y = 2y - 6\\4 - z = 2z - 2\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x =  - 1\\y = 4\\z = 2\end{array} \right.\)

   Vậy M(-1;4;2)

  Từ đó tính được độ dài AM.

  bởi na na 01/11/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan